צלקות בפנים: טשטוש צלקת בשפה עליונה

תיקון צלקות בפנים – צלקת בשפם, צלקת בלחי, בסנטר וצלקות במקומות עם שיער. מיקרופיגמנטציה.