ביי ביי קרחת

קרחת שלי (אבי)

הקרחת שלי מאחור

הקרחת והצלקת שלי תמונה מאחור

הקרחת שלי היתה חלקה לגמרי. אבי

קרחת מימין

קרחת משמאל

סקיצה ראשונית 

לאחר טיפול ראשון ללא נקיון פיגמנט

טיפול שני: הדמיית שיער

טיפול 2 ללא נקיון מיקרופיגמנטציה הדמיית שיער לאבי

תוצאה לאחר 2 טיפולים

כיסוי רוב חלקי הקרחת על ידי הדמיית שיער

לאחר טיפול שני של הדמיית שיער

הדמיית שיער: תצאות

תוצאה לאחר טיפול שלישי של מיקרופיגמנטציה לאבי

הדמיית זקיקי שיער: תוצאה

תוצאות של Vivo הדמיית שיער מקצועית לאבי

הדמיית שיער. נראה הכי טבעי בעולם!

מיקרופיגמנטציה לקרחות

כיסוי קרחות על ידי מיקרופיגמנטציה הדמיית זקיקי שיער

מילוי קרחות

הצללת שיער מיקרופיגמנטציה

התקשר!