הדמיית שיער על פי הלכה

הדמיית שיער הלכה

על פי ההלכה היהודית יש איסור חמור לבצע קעקוע. ומה ההלכה אומרת על הדמיית שיער? או הדמיית זיפים לשיער,? כלומר טיפול באיפור לקרחות שהוא קבוע או טיפול בהתקרחות גברית?

האם הליך זה נחשב לקעקוע אותו אוסרת התודה ?

באתר הידברות ישנה שאלת רב בהקשר להדמיית שיער והתשובה לכך נותן הרב בנימין שמואלי :מעיקר הדין, אין בזה איסור. אז האם מותר לבצע הדמיית שיער על פי ההלכה? מכיוון שלא מדובר בקעקוע על עור עמוק בבשר האדם אלא על החדרת פיגמנט מתחת לשכבת העור העליונה של הקרקפת ונחשב לסוג של איפור קבוע (שנשאר לתקופה ארוכה אך לא לצמיתות)

וכך כותב הרב עובדיה יוסף : בדף הלכה יומית: 

http://halachayomit.co.il/ 

שאלה: האם מותר על פי ההלכה לעשות איפור קבוע [(הדמית שיער)מיקרו-פיגמנטציה] על ידי מחט חשמלית או שיש בכך איסור?

תשובה: נאמר בתורתינו הקדושה (ויקרא כא.) וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה’. מכאן שאסור לעשות כתובת קעקע, וכמו שפסק הרמב”ם: כתובת קעקע האמורה בתורה היא שישרוט על בשרו וימלא מקום השריטה בחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים.

ולפיכך נראה היה לאסור גם כן את עניין האיפור הקבוע, שבו מחדירים צבע תחת העור כדי לתת צבע סביב העין או על גבי השפתיים וכדומה, שהרי יש בכך משום איסור כתובת קעקע. וכן פסקו כמה רבנים למעשה. וכך גם היה מפורסם שדעתו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט”א לאסור מעשה האיפור הקבוע, וכמו שגם פורסם בשמו בספרי מחברי זמנינו.

אולם לפני לכתו הדפיס מרן הרב שליט”א זצוק”ל את ספרו טהרת הבית חלק שלישי, ודן שם להקל בעניין איפור קבוע מפני כמה ספיקות שיש בעצם האיסור בזה. שהרי דעת כמה ראשונים שלא אסרה תורה אלא כתיבת שם עבודה זרה על גבי העור, שכך הייתה דרכם של עובדי עבודה זרה, לרשום שם עבודה זרה על גבי עורם על ידי קעקוע, כדי להראות דביקותם בעבודה זרה שלהם. ועוד שיש פוסקים שלא אסרה תורה אלא כתיבת אותיות או ציור שלם, מה שאין כן באיפור קבוע שבודאי אינו שם עבודה זרה, וגם אינו אותיות. ואף שלהלכה נראה לאסור אפילו כתובת קעקע שאינה שם עבודת כוכבים ואינה אותיות בכלל, מכל מקום לעניין איפור קבוע יש עוד טעם להקל בזה, מפני שאינו קבוע כל כך, שהרי אחר כמה שנים הולך הרישום ונעלם, מפני שאינו נרשם עמוק בבשר האדם אלא רק תחת שכבת העור הראשונה, ובאופן כזה יש מקום להקל, ולכן כתב מרן שליט”א שאחרי שעיין היטב בכל דברי הפוסקים בנושא זה, נראה לו שאף אשה העושה איפור כזה לצורך נוי ויופי, יש לה על מה שתסמוך ואינה עושה איסור, ואם עושה כן לצורך כיסוי או טשטוש צלקת או להשלים צורת שיער בגבות, יש להקל בזה אף לכתחילה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

לגבי היתר לאיפור קבוע, אחד הטעמים להתיר הוא משום שאיסור כתובת קעקע הוא רק בכתיבת אותיות או ציורים. ולא באיפור…
לכאורה קווי איפור שעל שפתיים או גבות, מכיון שהוא מעשה אומן צריכים להחשב ככתיבת אותיות.
שהרי כתבתם בהלכה שעסקה אם מותר לאשה להתאפר בשבת, בתשובה לשואל, כתבתם שאסור לנקות לאקה מעל הצפוניים בשבת מטעם ״מוחק״, הואיל וצביעת הציפורן בלאקה דורשת דיוק אומנותי, לכן זה נחשב כותב, ולהורידו נחשב מוחק. כ”ז טבת תשע”ג / 9 בינואר 2013

ראשית, לענין כתובת קעקע מדובר רק בצירוף, ולא בסברא מוסכמת להלכה. ובכל אופן לגוף השאלה,

נראה שמאחר והכתובת שעושים באיפור קבוע, אינה רישום של ממש, אלא כעין שריטה אחת בלבד, (שהרי עושים קו מעל ומתחת לעין וכדומה, ולא רישום ממש) אין זה בכלל כתיבה שאסרה התורה. וכמו שכתב בספר משנת חכמים (דף קכג), שכתובת קעקע היינו שכותב אות או “רושם”, ואינו עובר אלא כשיעשה אות שלימה או רושם שלם, ולא בשריטה בעלמא. עד כאן.

וכן מבואר בלשונות הראשונים שציין מרן שליט”א בתשובתו שבספר טהרת הבית ח”ג (עמוד ל), שאינו עובר אלא כשיעשה אות שלימה או רושם שלם. כלומר, בקו אחד, אפילו אם יעשנו באומנות, אין בזה דין כתובת קעקע.

ובכל אופן יש חילוק בין דין כתובת קעקע לדין כתיבה בשבת, שיש אומרים שדין כתובת קעקע חמור יותר, שחייב אפילו בכתיבת אות אחת, מה שאין כן בכתיבה בשבת, שאסור לכתוב אפילו אות אחת, אבל אינו חייב עליה, ורק בכותב שתי אותיות לוקה. וראה בכל מה שכתב בזה מרן שליט”א בתשובתו הנ”ל. עיין שם.

🪬

הדמיית זקיקי שיער אכן מתאימה גם לאנשים דתיים ושומרי מצוות שיש להם התקרחויות או צלקות באיזור הזקן ורוצים לטשטש את המקום בעזרת הדמיית שיער באופן מקצועי ובטוח

הדמיית שיער לצלקת

תיקון צלקות - תִּיקּוּן צלקות בשיער

קעקוע רפואי בראש

טשטוש צלקת בזקן (סנטר) Vivo הייר

קרחת | צלקת